TV-kanalen Fjorton upphör

2018-09-03

TV-kanalen FJORTON, som ingår i Grundabonnemanget, upphör permanent med sina sändningar med kort varsel. Sändningarna avslutas redan torsdagen den 6 september klockan 12:00.

Relaterade inlägg.