Förmånligare TV
till dina fastigheter.

För er fastighetsägare.

Idag väljer många fastigheter att gå över till ett gemensamt datanät för all kommunikation, Internet, telefon och TV.

Genom att teckna ett kollektivt avtal för Öppen Bredbands-TV så uppfylls fastighetsägarens vidaresändningsplikt till en så låg kostnad som möjligt. Samtidigt får de boende många olika leverantörer att välja tilläggspaket ifrån och är inte bundna till bara en som i det traditionella fallet med kabel-TV.

Minimal kostnad för fastighetsägaren med maximal valfrihet för hushållen!

För er fastighetsägare.

Idag väljer många fastigheter att gå över till ett gemensamt datanät för all kommunikation, Internet, telefon och TV.

Genom att teckna ett kollektivt avtal för Öppen Bredbands-TV så uppfylls fastighetsägarens vidaresändningsplikt till en så låg kostnad som möjligt. Samtidigt får de boende många olika leverantörer att välja tilläggspaket ifrån och är inte bundna till bara en som i det traditionella fallet med kabel-TV.

Minimal kostnad för fastighetsägaren med maximal valfrihet för hushållen!