Driftsmeddelanden

2019-01-08

Fiberstaden har för närvarande ett driftsstopp som drabbar Strömsbruk och Stocka. Se även Fiberstadens information.

 
Planerade arbeten
Inga planerade arbeten
För närvarande finns det inte några kända planerade arbeten.