Öppen Bredbands-TV - För fastighetsägare

Är ni intresserade av att gå över till bredbands-TV istället för att underhålla ett separat nät bara för TV i fastigheten?

Idag väljer många fastigheter att gå över till ett gemensamt datanät för all kommunikation, Internet, telefon och TV.

Genom att teckna ett kollektivt avtal för Öppen Bredbands-TV så uppfylls fastighetsägarens vidaresändningsplikt till en så låg kostnad som möjligt. Samtidigt får de boende många olika leverantörer att välja tilläggspaket ifrån och är inte bundna till bara en som i det traditionella fallet med kabel-TV.

Öppen Bredbands-TV kombinerar minimal kostnad för fastighetsägaren med maximal valfrihet för hushållen!

Kontakta oss på Serverado så kan vi ta fram ett förslag för att passa er!